تگ

رباط شیروانی

مرورگر
تصویر مرتبط

حمام حاجی رئیس از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان تربت حیدریه است که در سال 1273 هجری قمری توسط مرحوم سيد محمد امين التجار معروف به حاجی رئيس در زمينی به ابعاد 35*45 متر در انتهای خيابان روح بخش تربت حيدريه بنا شده است.