تگ

رستوان های دربندسر

مرورگر
پیست اسکی دربندسر یکی از مجهزترین پیست های تهران

پیست اسکی بين المللی دربندسر یکی از پیست‌های اسکی مجهز کشور است. اين پيست از جاذبه های شمشک،پس از كسب عنوان بين المللی توسط فدراسيون جهانی سابقه میزبانی چندين دوره از رقابت‌های لیگ بین‌المللی اسکی را در کارنامه خود دارد.