تگ

رستوران بابیلون

مرورگر
رستوران های زنجان ، معرفی بهترین های شهر زنجان

اگر دلتان میخواد از تابستان داغ برای چند روزی در امان بمانید و به شهری خنک سفر کنید شاید بهتر باشد به زنجان فکر کنید. از آنجایی هم که آدم در هر سفری ناگذیر از رفتن به رستوران‌های آن شهر است، دلش می‌خواهد بداند در کجا و کدام رستوران می‌تواند غذای باب طبع بخورد.