تگ

رستوران فرنگی پردیس اوین

مرورگر
بهترین هتل های تهران

بی شک به دلیل شلوغی و ازدحام همیشگی تهران، کمتر کسی این شهر را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کند، اما به دلیل پایتخت کشور بودن این شهر و نیز وجود ادارات، سازمان ها و همچنین تجارت این شهر، همه روزه افراد زیادی عازم این شهر می شوند.