تگ

رستوران کلبه

مرورگر
معروف ترین رستوران های سنتی اتریش

این رستوران قبلا به کولون معروف بود و بسیاری از گردشگران اعتقاد دارند این رستوران یکی از بهترین رستوران های ایرانی در وین هست و برای رفتن به این رستوران بهتر است از قبل تماس بگیرید و میز خودتان را رزرو کنید چون در غیر این صورت امکان دارد نتوانید صندلی خالی پیدا کنید