تگ

رسوم هدیه دادن در مالزی

مرورگر
سنت ها و آداب و رسوم مردم مالزی

افرادی كه برای اولین بار به مالزی آمده اند اغلب به خاطر وجود فرهنگهای مختلف گیج می شوند، با یك قدم زدن كوتاه در هر خیابان شما با چهره ها و زبانهای مختلف روبرو می شوید چرا كه مالزی یكی از بی نظیر ترین كشورهای جنوب شرق آسیاست كه دارای تركیبی از فرهنگ های مختلف مالایی، چینی و هندی است.