تگ

رشته‌کوه بینالود

مرورگر
نتیجه تصویری برای پارک کوهسنگی مشهد

کوهسنگی مشهد، جایی پرطرفدار و قدیمی‌ست و بعد از پارک جنگلی ملت، دومین پارک بزرگ مشهد به‌حساب می‌آید. این‌ بوستان در جنوب غربی مشهد، بین دو قله از رشته‌کوه بینالود قرار گرفته و به‌خاطر همین موقعیت طبیعی، اسمش را کوهسنگی گذاشته‌اند.