تگ

رشته‌کوه پلوار

مرورگر
کوه پلوار ، سومین کوه دشوار و فنی کشور

رشته‌کوه پلوار که به دماوند کرمان معروف است، نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر طول دارد و حد فاصل ماهان و شهداد واقع شده است. پلوار به معنای پلی است میان کویر لوت و کرمان که کویر لوت و شهداد را از کرمان جدا می‌کند.