تگ

رشته كوههای البرز

مرورگر
غار دربند ، یکی از زیباترین نمونه‌های غار در ایران

غار دربند مهدیشهر با ۱۴۰ میلیون سال عمر دومین غار آهكی بزرگ در ایران است.غار دربند در ارتفاعات شمالی بین راه مهدیشهر – شهمیرزاد در ، غرب جاده در بدنه کوه کمرد مقابل آبادی دربند واقع شده است. دهانه غار در کمرکش کوه سنگی و زیبایی به نام لهرد رو به مشرق قرار داد.