تگ

رشته كوه ‏های شیركوه

مرورگر

ساسانی» در دوران ساسانیان بر روی تپه‌ای سنگی، مشرف به روستای خورمیز ساخته شده است.قلعه خورمیز مهریز سازه ای خشتی و سنگی با قدمتی بیش از ۱۶۰۰ سال، متعلق به دوره ساسانیان می باشد که بر بلندای صخره ای از رشته كوه ‏های شیركوه روستای خورمیز و ارتفاع ۵ متری زمین قرار گرفته است. این قلعه از جاذبه های مهریز،در مقایسه با سایر قلعه های منطقه بسیار...