تگ

رشته کوههای سی کلفتی

مرورگر
نتیجه تصویری برای حیات وحشِ موته

این منطقه با مساحت ۲۰۵ هزار هکتار در شمال غربی استان اصفهان قرار دارد. این پناهگاه حیات وحش در چهار شهرستان دلیجان، میمه، محلات و گلپایگان واقع شده است. اين منطقه در کنار بزرگراه اصفهان _تهران (ميمه_ دليجان) و در مرز مشترک دو استان اصفهان و مرکزی قرار گرفته است