تگ

رشته کوه‌های آند

مرورگر
بیابان آتاکاما ، یکی  از خشک‌ترین بیابانهای دنیا

بیابان آتاکاما «ATACAMA» یکی از خشک‌ترین بیابانهای دنیا در آمریکای جنوبی است. این بیابان که بیشتر پوشیده از شن‌زار و نمک‌زار است، از سمت رشته کوه‌های آند به طرف اقیانوس آرام امتداد دارد. میانگین عرض این بیابان از شرق به غرب 160 کیلومتر میباشد.