تگ

رشته کوه البرز غربی

مرورگر
جاذبه گردشگری قله خشچال

قله خشچال با ارتفاع 3930 متر يکی از قلل رشته کوه البرز غربی محسوب می شود ودقيقا در مرز دو استان قزوين و مازندران قرار گرفته است.موقعيت اين کوه در بين دره های الموت در جنوب و دره های دو هزار و اِشکِور در شمال خود قرار گرفته است.