تگ

رصدخانه اختر فیزیک بیوکاران

مرورگر
کوه آراگاتس ارمنستان ، مقصد محبوب کوهنوردان

کوه آراگاتس بلندترین قله ارمنستان در استان آراگاتسوتن قرار دارد، آراگاتسوتن به معنی کوهپایه آراگاتس است. این کوه در شمال غربی شهر ایروان قرار گرفته است. آراگاتس از محبوب‌ترین مناطق برای کوهنوردان ارمنی به شمار می‌رود .