تگ

رنگ پانورامایی غروب

مرورگر
جزیره کبوتر خانه کبوتران مهاجر ، کوش آداسی

این جزیره که همچون مروارید در کوش آداسی می درخشد، سزاوار آن است که سمبول این شهر زیبا باشد. زمانی که تصویر چشم نواز این جزیره  با رنگ پانورامایی غروب تلفیق می شود، هر ببیننده ایی را مجذوب خود می کند. شاید از خود بپرسید که چرا نام این جزیره را، جزیره کبوتر نامیده اند!!!