تگ

روخانه بابلرود

مرورگر
جاذبه گردشگری رودخانه بابلرود و اسکله‌های قایق‌رانی

بابلسر شهری ساحلی با آب و هوایی عالی است که باعث محبوبیت بسیار زیاد آن شده است، یکی از دلایل جذابیت شهرستان بابلسر عبور روخانه بابلرود از میان شهر است .این رودخانه برای ورزشهای آبی نظیر اسکی روی آب و قایقرانی در کلاسهای گوناگون نیز مناسب می باشد.