تگ

رودبار قصران شهرستان شمیرانات

مرورگر
آبشار یخی آبنیک یک گشت آخر هفته ای

روستای آبنیک روستایی سرسبز و خوش آب و هوا از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران است و از جاذبه های گردشگری استان تهران وخنک ترين مناطق اطراف تهران را شامل میشود.