تگ

رودخانه آبشار آق سو

مرورگر
جاذبه گردشگری آبشار آق سو

آبشار آق سو به فاصله ۴۲ کیلو متری از شهر گالیکش و در انتهای شرق پارک ملی گلستان واقع است. حوضچه های طبیعی این آبشار بصورت طبیعی و پله ای آب را از سرچشمه آبشار به انتهای مسیر می رساند. میزان دبی آب این آبشار ۳۰ لیتر بر ثانیه است.