تگ

رودخانه تاگوس

مرورگر
طاق روآ آگوستا در لیسبون را بشناسید!

در کنار دیگر دیدنی های پرتغال، حتما خیابان روآ اگوستا درشهر لیسبون را از قلم نیندازید. خیابان روآ آگوستا، که پر از کافه‌ها و رستوران‌های متنوع است، با کفپوش‌های زیبا تزئین شده و ساختمان‌هایی که بعد از زلزله سال 1755 لیسبون ساخته شدند در این خیابان خودنمایی می‌کنند.