تگ

رودخانه تنگاب

مرورگر
قلعه دختر نخستین بنای گنبد دار ایرانی

این قلعه از جاذبه های فیروزآباد،نخستین بنای گنبد دار ایرانی است که با اصول فنی و معماری خاص ساخته شده و مصالح به کاررفته در آن شبیه کاخ اردشیر است.قلعه دختر استان فارس در شش کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز در دامنه کوهی مشرف به جاده قرار دارد.