تگ

رودخانه تیگران

مرورگر
باغ شاهزاده ماهان ، زیباترین باغ تاریخی ایرانی

باغ شاهزاده ماهان کرمان یکی از بهترین و بی‌نظیرترین باغ تخت‌هایی است که در یک منطقه کویری می‌تواند وجود داشته باشد. این باغ در جنوب شرقی شهر کرمان قرار دارد.مساحت باغ شاهزاده ماهان کرمان ۵۵ هزار متر مربع یا ۵.۵ هکتار است و موسیقیِ منجمدِ معماری، از همان سردرِ باغ شروع می‌شود.