تگ

رودخانه حنّا

مرورگر
نتیجه تصویری برای منطقه شکار ممنوع حنا

منطقه شكار ممنوع حنّا واقع در 30 كیلومتری جنوب شرقی شهر سمیرم و 8 كیلومتری شمال شهر حنّا شامل دریاچه سد مخـزنی حنا و كوههای موجود در جنوب و جنوب شرقی آن به وسعت 18750 هكتار است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد 2330 متر است.