تگ

رودخانه دره رود

مرورگر
نتیجه تصویری برای اهو

منطقه حفاظت شده مغان در جنوب غرب بخش اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد و غرب بخش قشلاق دشت از توابع شهرستان بیله سوار، در شمال استان اردبیل واقع گردیده است. مساحت حدودی این دشت زیبا سی و پنج هزار هکتار است.