تگ

رودخانه رامه

مرورگر
سفر به روستای زیبای رامه

منطقه گردشگری رامه در شمال شرقی شهرستان گرمسار و شمال روستای تاریخی ده نمک قرار دارد. به عبارت دیگر این منطقه در فاصله 55 کیلومتری گرمسار و 30 کیلومتری روستای ده نمک واقع گردیده است.