تگ

رودخانه رودبارک

مرورگر
جاذبه گردشگری جنگل رودبارک مهدیشهر

منطقه رودبارک در شمال شهرستان مهدیشهر واقع شده و دارای پوشش گیاهی و جنگل مشجر به مساحت  ۸۰۶۰ کیلومتر می باشد. جنگل رودبارک در مسیر راه  مهدیشهر به شهمیرزاد به فولادمحله و در۸۴ کیلومتری شمال شرقی سمنان قرار دارد.