تگ

رودخانه عواز

مرورگر

فقط جاذبه ای طبیعی ست که روح و روان را تازه می کند بلکه از آب آن برای کشاورزی و پرورش ماهی هم استفاده می شود. دیوچشمه که از جاذبه های گردشگری نوشهر است ، از طریق رودخانه عواز به رودخانه بزرگ چالوس می‌پیوندد و سرانجام به دریای خزر می‌ریزد. با اینکه این چشمه جذابیت زیادی دارد و هر سال گردشگران زیادی برای تفریح...