تگ

رودخانه مهریان

تنگ مهریان یاسوج

با توجه به جاهای دیدنی فراوانی که در استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد تنگ مهریان نقش عمده در این مورد دارد و از بهترین جاهای دیدنی یاسوج می باشد .