تگ

رودخانه «موردی چای»

مرورگر
غار کبوتر | غاری مخوف ، زیبا و منحصر به فرد

 غار منحصر به فرد و فوق العاده زیبا ودر عین حال مخوف و وحشتناك هامپوئیل یا غار کبوتر مراغه كه نه تنها در ایران بلكه در جهان حرف اول را میزند بطوریكه همتای این غار فقط در ایالت كالیفورنیای آمریكا میباشد كه هنوز این غار بطور كامل شناسایی نشده است.