تگ

رودخانه وحشی

مرورگر
شهربازی ویالند  (پارک تفریحی اسفانبول)

تفاوتی ندارد شما چه فصلی می‌خواهید عازم استانبول شوید، در هر زمانی این شهر دوست‌داشتنی با آغوش باز پذیرای شما خواهد بود و آنقدر لیست جاذبه‌های گردشگری استانبول متنوع و گسترده است که در هر فصلی از سال می‌توانید تفریحی داشته باشید .