تگ

رودخانه چکان

مرورگر
آبشار چکان یکی از آبشارهای زیبای لرستان

آبشار چکان در منطقه‎ای کوهستانی- جنگلی در جنوب غربی الیگودرز و در بخش ززوماهرو در حوالی روستای شول‎آباد قرار دارد و مشرف به روستاهای منطقه چکان است.قرارگیری در مرکز لرستان و وضعیت خاص موقعیتی استان، از جمله ویژگی‎های عمومی مؤثر بر طرح در آبشار چکان تلقی می‎شود.