تگ

رودخانه کالشور مژن آباد

تصویر مرتبط

منطقه حفاظت‌شده سیرخون با بیش از 54000 هکتار مساحت، در استان خراسان رضوی و جنوب شرق شهر خواف قرار گرفته و حدود 12 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، به همین دلیل به عنوان مکانی با ارزش تحت مدیریت سازمان محیط زیست اداره می‌شود.