تگ

رودخانه کبوترخان

منطقه حفاظت شده بیدوییه

منطقه حفاظت شده ببدویه در استان کرمان از دیگر جاذبه‌های شهربردسیر است . مساحت آن 168033 هكتار می باشد. منطقه حفاظت شده بیدوییه بردسیر در استان کرمان از سال ‪ ۱۳۷۵‬حفاظت می‌شود.