تگ

رودخانه گرگانرود

سیمین شهر

سیمین‌شهر شهری در بخش گلدشت شهرستان گمیشان استان گلستان ایران است.کلمه سیمین که در زبان فارسی به معنی نقره‌ای است نام یکی از مشاهیر کرمانشاه است که در دهه ۹۰ می زیسته است.  رودخانه بزرگ گرگان‌رود از ميان اين شهر می گذرد.