تگ

رود آستارا

مرورگر
رودخانه آستاراچای

رود آستارا ، رود کوچکی است که «آستاراچای» نام دارد و در مرز میان ایران و جمهوری آذربایجان جریان دارد.نام رودخانه برگرفته از نام شهر آستارا است که به زبان آذری به آن «آستاراچای»، یعنی رودخانۀ آستارا می گویند.