تگ

رود گارنون

مرورگر
جاهای دیدنی تولوز فرانسه

چرا به تولوز شهر سرخ گفته می شود ؟ اهالی تولوز برای تفریحات خود به کجا می روند ؟ جایگاه علم در شهر تولوز فرانسه کجاست؟‌چه تعداد دانشگاه در تولوز وجود دارد ؟