تگ

رود گرگان

مرورگر
رودخانه گرگانرود

از جاذبه گردشگری شهر سیمین شهر ، رودخانه گرگانرود می باشد که از مرکز شهر عبور کرده و شهر را به دوقسمت شمالی و جنوبی تقسیم می نماید.این رود از رشته‌کوه آلاداغ در بجنورد سرچشمه گرفته و پس از طی ۲۰۰ کیلومتر و گذشتن از نواحی گوکلاننشین ترکمن صحرا وارد دشت گرگان شده و از ناحیهٔ خواجه نفس در نزدیکی بندر ترکمن به دریای خزر می‌ریزد.