تگ

روستای امامزاده هاشم (ع)

بقعه امام زاده هاشم ، از بقاع شاخص استان گیلان

بقعه متبرکه امام زاده هاشم از بقاع شاخص استان گیلان است و مردم گیلان و استانهای همجوار ارادت خاصی به این امامزاده جلیل القدر دارند.بقعه امامزاده هاشم در 30 کیلومتری جاده رشت به تهران در استان گیلان قرار دارد.