تگ

روستای بابانظر

جاذبه دیدنی منطقه نمونه گردشگری بقراطی

این منطقه بکر طبیعی در فاصله ۵۰ کیلومتری رزن در جوار روستای بابانظر واقع شده است و از جاذبه های گردشگری رزن می باشد. با نگاهی به ظرفیت های طبیعی این منطقه می توان دریافت بقراطی همانگونه كه از وصفش پیداست رویشگاه نادرترین گیاهان دارویی جهان و زیستگاه جانداران مختلف است.

جاهای دیدنی شهر رزن

شهرستان رزن در شتی هموار با زمنهای حاصلخیز و مناظر طبیعی در مسیر جاده اصلی همدان به تهران قرار گرفته . این شهرستان از سه شهر رزن ،قروه درجزینو دمق و 3 بخش مركزی سردرود وقروه و در جزین و نیز 7 دهستان و 130 روستای دارای سكنه تشكیل شده است