تگ

روستای باغچه جوق

کاخ موزه باغچه جوق ، اثر دیدنی و تاریخی ماکو

کاخ موزه باغچه جوق یا کاخ سردار ماکو در جنوب‌شرقی روستای باغچه جوق و در شش کیلومتری ماکو و در دو کیلومتری غرب جاده اصلی بازرگان جای گرفته است و امروزه به عنوان یک اثر دیدنی دل‌فریب میزبان گردشگران بسیاری محسوب می‌شود.