تگ

روستای برشنه

تنگ گمبیل ، یکی از زیباترین طبیعت های ایران

تنگ گمبیل در روستای زیبای ساران بهشت مکان و در نزدیکی شیراز قرار گرفته است.برای عبور از این تنگه در قسمت هایی مجبور می شوید تا از رودخانه ای که در کف آن قرار گرفته، بگذرید.قدم زدن در منطقه ی تنگ گمبیل قطعا خاطره ای خوش خواهد بود.

چشمه شش پیر یکی از جاذبه های طبیعی شیراز

چشمه ای که در ۸ کیلومتری شمال روستای برشنه از توابع بخش همایجان قرار دارد و از میان شکاف های کوه به آرامی بیرون می آید و چندمتر پایین تر از سرچشمه رودخانه ای خروشان به راه می افتد که هر تازه واردی را به هیجان می آورد.