تگ

روستای بوژان

جاهای دیدنی خراسان جنوبی در تابستان

این استان با داشتن شرایط اقلیمی خشك و بیابانی، باغ ها و قلعه های تاریخی، چشمه های آبگرم و سرد، روستاهای شگفت، كویر بكر و آثار گردشگری بی نظیر، مجموعه ای از دیدنی های طبیعی تاریخ را در معرض بازدید مسافران قرار می دهد.

جاهای دیدنی نیشابور ، دومین شهر بزرگ خراسان رضوی

نیشابور یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است که گل‌های آن خوردنی، بوته‌های آن ریواس و سنگ‌های آن فیروزه است. نیشابور بعد از مشهد دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی است و نماد تاریخ و فرهنگایرانیان به شمار می‌آید.