تگ

روستای تیرکن

هفت آبشار

با توجه به جاهای دیدنی فراوان در مازندران منطقه ی هفت آبشار در سوادکوه قسمتی از جاذبه های گردشگری مازندران را تشکیل می دهد