تگ

روستای خسرویه

مرورگر
کوه شاه جهان معروف به بام خراسان شمالی

شاه جهان با ارتفاع 3هزار و 51 متر به بام خراسان شمالی معروف است.شاه جهان به علت وسعت زیاد در سه شهرستان خراسان شمالی گسترده شده است.از شمال شرق در شهرستان فاروج، از شمال و شمال غرب در شهرستان شیروان و از جنوب در حوزه شهرستان اسفراین می باشد.

گردشی تابستانی در استان خراستان شمالی

خراسان شمالی،سابقه ای دیرینه داردوعلاوه بربقایای شهرهاوقلعه هایقدیمی، مزاربزرگان علم ودین وعرفان ومحوطه های باستانی، طبیعت دلفریبی رانیزبه گردشگران عرضه می کند، به ویژه در بخشهای شمالی ترکه پوشیده ازجنگل است.

دیدنی های زیبای فاروج، فاروج پایتخت آجیل ایران

شهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. از فاروج به عنوان پایتخت آجیل ایران یاد میشود.شهرستان فاروج دارای مردمانی کرد، فارس و ترک زبان است که با خشکبار، آجیل و انواع برگه‌های میوه‌اش در کشور مشهور شده است.