تگ

روستای خسرو آباد

میل خسروآباد یکی از قدیمی ترین میلهای یادبود استان لرستان

میل خسروآباد شهرستان کوهدشت که در بخش کوهنانی واقع شده یکی از قدیمی ترین و منحصر ترین میلهای یادبود در استان لرستان است.این بنای تاریخی که بنام میل صید صفر بگ مشهور است در گورستان قدیمی روستای خسرو آباد بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت واقع شده است.

مسجد خسروآباد ، از زیباترین بناهای تاریخی

مسجد خسروآباد نگینی از جاهای دیدنی بیجار در دل گروس از جمله آثار موجود در گروس که متعلق به دوران زندیه است. مسجد تاریخی روستای خسرو آباد در ۴۵ کیلومتری شهر بیجار است.  قدمت ساخت مسجد خسروآباد که میراث گرانبهای گذشتگان است به دوران زندیه بر میگردد