تگ

روستای دارسرا

مرورگر
آرامگاه شرفشاه دولايی

” سید شرفشاه دولایی ” یا پیر شرفشاه عارف و شاعر قرن هشتم هجری است، وی نخستین شاعر گیلانی است که به گیلکی شعر گفته و دیوان اشعاری از خود به جا گذاشته است. اشعار سید شرف شاه در قالب دوبیتی و به صورت هجایی سروده شده است.