تگ

روستای درخش

مرورگر
جاهای دیدنی و گردشگری قهستان

قُهِستان شهری در بخش قهستان از توابع شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی ایران است. این شهر، تا آذرماه سال ۱۳۸۷ به مرکز دهستان قهستان بود که در این تاریخ به شهر ارتقا یافت.شهر قهستان یکی از شهرستان های گردشگرپذیر استان خراسان جنوبی بعد از شهرستان طبس گلشن است .