تگ

روستای دلخون

جاذبه گردشگری غار انگره مینو

این غار در روستای انگره از توابع شهرستان سپیدان می‌باشد.دهانه این غار که بسیار تنگ می‌باشد در ارتفاع ۲۴۳۰ متری از سطح دریا واقع شده است و طول آن ۲۰ متر می‌باشد.این غار از جنس سنگ‌های آهکی می‌باشد که در اثر عوامل طبیعی ایجاد شده است.