تگ

روستای دیورش

مرورگر
دیدنی های توتکابن شهرستانی سرشار از زیبایی

توتکابُن شهری در شهرستان رودبار در استان گیلان در ایران است. توتکابن مرکز بخش رحمت‌آباد و بلوکات بوده و «توتکابن» زمانی مرکز پرورش کرم ابریشم بود و درخت توت زیادی در این منطقه کاشته می‌شد و نام توتکابن نیز از نام درخت توت گرفته شده است.