تگ

روستای سکوهه

قلعه سام جاذبه تاریخی زابل

زابل پر از قلعه است، قلعه سام دیگر جاذبه ی تاریخی زابل است که در ۴ کیلومتری روستای سکوهه واقع می باشد.این بنا مستعطیل شکل از جنس خشت و گل بوده و طول قلعه از شرق به غرب 376 متر و از جنوب به شمال 296 متر است.