تگ

روستای شاه شهیدان

غار اسپهبدان رودبار

غار اسپهبدان که از جاهای دیدنی رودبار است، بر فراز کوهی به ارتفاع ۵۰۰ متری منطقه و ارتفاع ۲۲۵۰ متری از سطح آزاد دریا در فاصله ۶/۱ کیلومتری روستای شاه شهیدان قرار گرفته که قلعه اسپهبدان نیز بر بالای این کوه قرار دارد.